Moderní design webových stránek

Pod pojmem "Moderní webové stránky" si můžeme představit různá řešení webových stránek. Jejich design by však měl odpovídat základním trendům v oblastí moderního webdesignu. Takový design webových stránek se vyznačuje zejména přehledností a snahou o sdělení maxima informací co nejsrozumitelnější formou. Stále více lidí přistupuje k webových stránkám prostředníctvím různých mobilních zařízení (mobilních telefonů, tabletů), které mají menší rozměry displejů. Na malém displeji (ale nejen na něm) lidé nechtějí číst dlouhé texty. Návštěvník stránek chce informace hned a to v co nejstručnější, ale srozumitelné a jasné podobě.

Jedním z hlavních požadavků kladených na webové stránky v současné době je proto jejich responzivnost. Responzivní webové stránky se vyznačují tím, že jsou schopné správně zobrazit svůj obsah na různých typech zařízení (PC, tablet, mobil) s různými velkostmi displejů. Bylo by však chybou omezovat definici responzivnosti pouze na schopnost zobrazit obsah stránek, na různých zařízeních. Problematika responzivnosti je mnohem obsáhlejší. Mimo jiné zahrnuje optimalizace rychlosti načítání a zohlednění množství přenesených dat (zejména kvůli přístupu přes mobilní sítě), určení pořadí zobrazených informací pro různé rozměry obrazovek, optimalizaci pořadí a rozměrů načítáných obrázků, rychlost kódu samotných webových stránek, vhodnou stukturalizaci obsahu a mnoho dalšího. Kvalitní responzivní webové stránky jsou tak souhrnem mnoha souvisejících oblastí tvorby webových stránek.

Naštěstí nemusíte být odborníky v těchto oblastech. Připravit návrh takových webových stránek a vysvětlit Vám důvody pro zvolená řešení je mojí částí naší spolupráce. Pokud Vás ovšem problematika návrhu webových stránek zajímá, některé informace můžete najít v blogu.