Statické internetové stránky

Statickými webovými stránkami se rozumí internetová prezentace, jejíž obsah nelze měnit pomocí redakčního systému. Výrazem "statický" zde tedy není myšleno, že stránky neobsahují interaktivní prvky ako jsou formuláře menu a podobně. Změnu obsahu takových stránek zpravidla provádí správce webových stránek. Obsah může měnit také uživatel sám pokud má znalosti HTML, CSS a základní znalosti PHP s použitím příslušných nástrojů. Změna obsahu takových stránek je pochopitelně obtížnější a časově náročnější a proto jsou statické weby doporučovány pro prezentyce u kterých není předpoklad příliš časté změny. Jedná se většinou o jednoduché webové stránky určené k prezentaci firmy, produktu nebo osoby.  Pokud chcete mít webovou prezentaci, ale nechcete její obsah příliš měnit, jsou statické webové stránky plnohodnotnou ekonomickou alternativou ke stránkám s redakčním systémem.

Webové stránky postavené na šablonovacím systému TINA přesto, že jsou označovány jako statické, mají určité omezené možnosti editace. Tyto možnosti sice nedosahují možností redakčního systému ale přesto umožňují interaktivní změnu obsahu některých částí webových stránek. Takové části webu pak pro Vás fungují jako jakési tabule, na kterých můžete měnit aktuální data (změny otevírací doby nebo kontaktních údajů, mimořádné nabídky, krátké zprávy apod.), nelze však do nich vkládat obrázky, ineternetové odkazy nebo měnit formátování jejich textu.

Protože tvorba statických webových stránek nevyžaduje implementaci redakčního systému je jejich tvorba časově méně náročná. Z pohledu návštěníka webu není mezi statickými stránkami a webem s redakčním systémem prakticky žádný rozdíl. Rozdíly se projeví pouze složitější a časově náročnější změnou jejich obsahu.

Chcete-li vědět více o webových stránkách s šablonovacím systémem TINA, navšitvte pšílušnou sekci blogu.