Krátké úvodní představení CMS FOND

Systém pro správu obsahu (redakční systém, nebo také CMS) FoND je určen pro úpravu obsahu webových stránek jejich provozovatelem bez nutnosti zásahu správce webu.  Jeho vývoj vycházel ze zkušeností s různými CMS systémy a to jak z pohledu jeich uživatele, tak z pohledu programátora. Při jeho tvorbě byly zúročeny mimo jiné zkušenosti získané vývojem redakčního systému Arsen a zkušenosti získané při spolupráci na vývoji dalších dvou CMS systémů. Stejně jako zkušenosti s používáním dalších redakčních systémů umožnily zvolit optimální řešení ukládání a změnu informací a jejich prezentaci na webových stránkách.

Webové stránky často vyuřívají tzv. open source redakční systémy (WordPress, Joomla, Drupal a pod.) a proto se použití vlastního redakčního systému může zdát zbytečné, avšak tato řešení mají několik nevýhod. Většinou se jedná o komunitně vyvíjené projekty, což bývá (zejména zastánci těchto projektů) často avšak mylně označováno jako výhoda. Ve skutečnosti nelze při komunitním vývoji, i přes různé kontrolní mechanismy, zajistit kontinuální kvalitu projektu, což při jejich podrobnějším studiu odhaluje často velmi překvapivé a zásadní nedostatky. Toto se týká zejména různých pluginů, bez nichž zpravidla není možné v těchto systémech webové stránky vytvořit. Naproti tomu se takový redakční systém (jehož zdrojový kód je volně přístupný a podrobně zdokumentovaný) a na němž fungují tisíce stránek stává velmi atraktivní pro hackerské útoky. Takové redakční systémy sice mohou dobře plnit svůj účel, ale neposkytují dostatečný základ pro kvalitu, kterou ode mne moji zákazíci oprávněně očekávají. Proto k tvorbě webových stránek používám vlastní redakční systém.

Vývoj předchozího systému CMS Arsen započal v létě 2010 a od té doby proběhl několika upgrady až do verze 1.5 (ze začátku roku 2015). Přestože je jednalo o spolehlivý redakční systém, základní koncept, navržený na začátku jeho vývoje, časem dosáhl hranic svého potenciálu. Také již strukturálně neodpovídal moderním trendům v programování PHP což bylo popudem pro vznik redakčního systému FoND. Na rozdíl od svého předchůdce vyuřívá framework Nette a ORM Doctrine 2. To nejen že umožnilo jeho rychlejší vývoj, ale současně zpřístupnilo dalším programátorům (kteří uvedené technologie znají a používají) snadnější orientaci v programovém kódu. Správa webových stránek tak nemusí být, po celou dobu funkčnosti stránek, vázána na jednu osobu. Nezanedbatelným bonusem je také možnost rychlejší a efektivnější tvorby webových stránek.