In-line editace v redakčním systému<br /> FoND

Redakční systém FoND umožňuje tzv. inline editaci. Jedná se o možnost upravovat obsah webové stránky přímo na webové stránce bez nutnosti použití administračního rozhraní redakčního systému. Výhodou tohoto řešení je jeho jednoduchost a skutečnost že okamžitě vidíte výsledek Vašich úprav. Pokud jste přihlášeni do redakčního systému můžete vidět na webovcýh stránkách v levém horním rohu panel s informací o tom, že se nacházíte v editačním režimu.

Kliknutím na editovatelný text se Vám u něj zobrazí panel nástrojů a okamžitě můžete provádět samotnou editaci obsahu. Editace obsahu je řešena jako agresivní, což znamená že okamžitě jak opustíte editovaný text, je jeho nový obsah automaticky uložen.

Tento způsob editace je tedy velmi rychlý a pohodlný, má však také svá omezení, která přímo souvisí se způsobem jakým se používá. Z pochopitelných důvodů lze editovat pouze ty části webu, které jsou na webu zobrazené. Nelze tak editovat například zatím nepublikované (rozpracované) články. V online editaci také nelze provádět systémové úpravy, jako je například zařazení článku do kategorie nebo nastavení URL adresy a dalších SEO parametrů. Inline editace umožňuje pouze editaci textového obsahu webové stránky. Přes určitá omezení se ale jedná o velmi užitečný a pohodlný způsob jak provádět úpravy na webových stránkách.

Typickým příkladem použití inline editace jsou dodatečné úpravy publikovaných článků. Může se jednat o stylistické nebo pravopisné korekce textu, nebo doplnění a aktualizace obsahu. Často si chyb v textu všimneme až poté co článek pročítáme na svém webu. V klasické administraci bývá nutné po zjištění takové chyby vstoupit do administrace, nalézt daný článek a vstoupit do jeho editace. Následně v něm vyhledat příslušnou chybu, opravit ji a uložit opravený obsah článku. Po uložení nového obsahu bývá nutné se znovu vrátit na zobrazení daného článku a zkontrolovat úpravu přímo na webu. Pokud takto v článku postupně nalézáme více chyb, nebo dokonce ve více článcích, bývá opakování tohoto postupu poměrně nepříjemné. V inline editaci však můžete opravovat chyby přímo na stránce na které jste si chyby všimli a to celý proces velmi zjednodušuje.